Karlina, D. “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Sikap Spiritual Dan Sosial Di Sekolah Menengah Pertama”. Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 3, no. 2, Oct. 2021, pp. 358-75, doi:10.22373/tadabbur.v3i2.215.