Hayati, A., A. M. Nur, and S. Dahliana. “Pengaruh Hidden Curriculum Terhadap Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik Di Dayah Jeumala Amal Pidie Jaya Dan Dayah Al-Furqan Pidie”. Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 3, no. 2, Oct. 2021, pp. 316-25, doi:10.22373/tadabbur.v3i2.208.