Hayati, Amal, Azhar M. Nur, and Syarifah Dahliana. 2021. “Pengaruh Hidden Curriculum Terhadap Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik Di Dayah Jeumala Amal Pidie Jaya Dan Dayah Al-Furqan Pidie”. Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam 3 (2), 316-25. https://doi.org/10.22373/tadabbur.v3i2.208.