[1]
Nawawi 2021. Korelasi Kompetensi Pedagogik Guru dengan Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran PAI di SMA Negeri 2 Bireuen. Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam. 3, 2 (Oct. 2021), 382-410. DOI:https://doi.org/10.22373/tadabbur.v3i2.220.