[1]
Hayati, A., M. Nur, A. and Dahliana, S. 2021. Pengaruh Hidden Curriculum terhadap Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik di Dayah Jeumala Amal Pidie Jaya dan Dayah Al-Furqan Pidie. Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam. 3, 2 (Oct. 2021), 316-325. DOI:https://doi.org/10.22373/tadabbur.v3i2.208.