[1]
R. Yunita, M. Zulhilmi, and R. Desiana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat Perniagaan (Studi Terhadap Pedagang Di Kota Banda Aceh)”, JIMEBIS, vol. 2, no. 2, pp. 96-113, Oct. 2021.